Eşcinsellik Özgürlüğü...

Türkiye'de özgürlük ve demokrasi arayışlarının sadece "başörtüsü" veya daha genel bir kavram ile "şeriat düzeni" için istendiği tezi, bazı insanlarımızın zihinlerini meşgul edegelmektedir. Bu insanlarımızın varsayımlarına göre, özgürlük çok daha farklı meseleleri ihtiva etmesine rağmen, günümüzde özgürlük arayışlarının sadece başörtüsü üzerinden yürütüldüğü; başörtüsüne özgürlük isteyen insanların, mesela eşcinsellerin özgürlükleri söz konusu olduğunda bağnaz ve katı bir duruş sergiledikleri söylenmektedir. Peki durum gerçekten böyle mi?

Bir defa olaylara hangi gözlükten bakmamız gerektiğini iyi kavramak durumundayız. Olaylara toplum ve kişiler gözlüğüyle bakarsanız tartışma çok daha farklı bir boyut kazanır, artık o tartışma sosyologların tartışması gereken bir probleme dönüşür. Fakat olaya devlet politikası ve laiklik gözlüğüyle bakarsanız; nelerin özgür nelerin yasak olması gerektiği tartışmasını çok daha farklı verilerle tartışmanız gerekir.

Türkiye'de eşcinsellik ve benzeri pek çok eğilim kanunlarımızca suç sayılmaz. Sadece eşcinsel olduğundan dolayı hiçbir kişi gözaltına alınamaz, yargılanamaz, cezalandırılamaz. Eşcinsellerin kendi adlarına bir dernek kurarak sivil toplum örgütü kurmalarına hiç kimse engel olamaz. Eşcinsellerin üniversiteye girmeleri de yasak değildir. Hatta ve hatta eşcinseller üniversitelerde kendi aralarında kulüpler bile kurabilmekteler. Bütün bunlar, devlet tarafından demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkesinin gereği olarak serbest bırakılmıştır.

Ama siz olaya toplum boyutuyla bakarsanız iş değişir. Toplumda her konuda olduğu gibi bu konuda da çok farklı görüşleri olan insanlar olabilir. Eşcinselliği Allah yasakladığı için lanet bir iş olarak görenler olabileceği gibi, eşcinsellik olgusundan rahatsız olmayanlar da çıkabilir. Siz rahatsız olan kesimin rahatsızlığını kalkıp "devlet eşcinsellere özgürlük vermiyor" şeklinde genellerseniz hatayı baştan yapmış olursunuz. Veya eşcinsellere baskı yapan, şiddet uygulayan insanların yaptıklarını "devlet -ya da iktidar- eşcinsellere baskı yapıyor" şekline çevirirseniz hata yapmış olursunuz. Şiddet olayında devletin tutumunu konuşacak olursak; şiddet sadece eşcinsele değil, bütün insanlara yapılması kanunlarımızda suç sayıldığı için, eşcinsele şiddet uygulayanlar da aynı kanunlara göre cezalandırılır. Olay bu kadar basit bir hukuk meselesidir. Siz kalkıp da eşcinsellere yapılan şiddeti bir özgürlük meselesiymiş gibi anlatmaya kalkarsanız, gülünesi bir duruma düşmüş olursunuz.

Bu tarz meselelerde olaya kendi ideolojik çizgilerimizden veya birilerinin ideolojik veya dini yaklaşımlarından yola çıkarak değerlendirme yapmak yerine, kavramlar ve sistemler üzerinden değerlendirmeler yaparsak, hele hele burada yazı yazarak birbirini aydınlatma görevini üstlenmiş olan insanlar olarak bu tarz meselelerde duygusal yaklaşımlardan çok bilimsel verilerle konuşmayı kendimize prensip edinirsek; çok daha kaliteli bir demokrasi yolunda önemli bir merhaleyi kendi içimizde aşmış olacağız.

 

(NOT: BU YAZI YAZARPORT.COM'DAKİ BİR YAZIYA OLAN ELEŞTİRİDİR.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !